Zaproszenie

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

 

1. Prezentacja i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego  z działalności Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w 2015 roku.

2. Omówienie spraw dotyczących działalności Towarzystwa w bieżącym roku i zatwierdzenie planu pracy na rok 2016.

3. Prezentacja projektu związanego ze Znakiem Jakości „Biblioterapeutyczna Biblioteka”

4. Przerwa. 

5. Prezentacja ciekawych doświadczeń związanych z prowadzoną działalnością biblioterapeutyczną. 

6. Sprawy różne, prezentacje książek przydatnych w biblioterapii.

 

Prezes PTB 

Genowefa Surniak