Walne Zebranie - relacja

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

09.03.2019 r. w Gabinecie im. Ireny Boreckiej we Wrocławiu odbył się Walny Zjazd Członków i Sympatyków PTB.

Spotkanie poprowadziła Wanda Matras-Mastalerz, prezes PTB, przedstawiając sprawozdanie merytoryczne z działań poszczególnych Kół za rok 2018. Dokument liczący 66 stron poświadczał dużą aktywność poszczególnych Członków w zakresie ilości publikacji, wystąpień na konferencjach i prowadzenia warsztatów.

Ze sprawozdaniem finansowym zapoznała Uczestników Maria Kulewska, skarbnik PTB.

Podczas zebrania omówiono plany na rok 2019: konferencję w Opolu Biblioterapia. Obszary spotkań i dialogu z literaturą, która odbędzie się 14-15 XI, czwarte wydanie "Biblioterapii w Szkole" oraz dalsze losy kwartalnika "Biblioterapeuta".

Ponadto, wręczono legitymacje nowym Członkom i wyróżnienia dla Członków honorowych. W drugiej części spotkania W. Matras-Mastalerz zaprezentowała literaturę wzmacniającą poczucie własnej wartości dziewcząt i kobiet nawiązując do "Roku Praw Kobiet".