• Drukuj
Dostosuj czcionkę

20.03.2021 r. odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przywitanie Uczestników.

2. Rozmowa z Katarzyną Ryrych wokół najnowszej książki Autorki Pas startowy.

3. Zatwierdzenie sprawozdań (merytorycznego i finansowego) PTB za 2020 rok.

4. Zaprezentowanie nowych Kół w Żywcu i Białymstoku.

5. Sprawy bieżące: 1) Polski słownik biblioterapii (dr Wiktor Czernianin, dr Kiriakos Chatzipentidis), 2) omówienie szóstego wydania „Biblioterapii w Szkole” – dodatku do „Biblioteki w Szkole” 2021 nr 10; 3) dyskusja nad organizacją i przebiegiem konferencji w Opolu (4-5 XI 2021 r.); 4) publikacja i prenumerata „Biblioterapeuty. Półrocznika Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego”;

5) inne.

6. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 

Zapraszamy do pobrania szczegółowego protokołu