Dostosuj czcionkę

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

– pochodzą z różnych źródeł;

– są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

– opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

3. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

na ares: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Policealne Studium Animatorów Kultury “SKiBA” ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 5, 6, 8, 11, 17, 23 do ul. Generała Józefa Bema przystanek Na Szańcach słupki: 20624/20623 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik, słupki, źle zaparkowane samochody. Parking: – parking zewnętrzny – miejska strefa parkowania A, nie objęta płatnym postojem (brak parkomatów). Osoby niepełnosprawne, na podstawie wydanego orzeczenia o niepełnosprawności, mogą uzyskać w ZDiUM identyfikator „0”, uprawniający do postoju na „kopertach”. – parking wewnętrzny – wjazd przez bramę przy budynku Policealnym Studium Animatorów Kultury “SKiBA” ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2. Parking znajduje się na terenie podwórka, brak wydzielonych miejsc parkingowych. Wejścia: – wejście główne od ul. J. Niemcewicza 2 (klatka schodowa nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych) – wejście boczne od strony podwórka (wejście bez barier architektonicznych). Budynek Policealnego Studium Animatorów Kultury “SKiBA” posiada 5 poziomów: piwnica, parter i cztery piętra. Brak windy, dostęp do wszystkich poziomów jest możliwy za pomocą prostych, kamiennych schodów opatrzonych w poręcze po obu stronach. Przy wejściu głównym znajduje się recepcja, w której dyżur pełni pracownik administracji, ma on obowiązek udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym. Wejście boczne jest pozbawione wszelkich barier architektonicznych, szerokie dwuskrzydłowe drzwi zapewniają możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. Obok wejścia znajdują się toalety. Istnieje wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń, brak dotykowej i głosowej. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Koordynatorem dostępności jest Pani Ewa Kramrczyk

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dołącz do nas na Facebooku!

FAQ - najczęśniej zadawane pytania

1. Dlaczego nie widzę aktualności na stronie?

2. Dlaczego na stronie są informację o błednie załadowanych modułach (krzyżyki, kwadraty)?

3. Dlaczego menu chowa się pod banerem SKIBY?

Odpowiedzi na wyżej postawione pytania znajdują się w w zakładce Kontakt - FAQ najczęściej zadawane pytania.

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Biblioterapeutycznym

Aby zostać członkiem PTB należy złożyć wypełnioną deklarację  w najbliższym miejsca zamieszkania Kole PTB.

czytaj więcej o członkostwie...

  Pobierz Formularz Deklaracji

 

Odsłon artykułów:
933417

Informacja o plikach cookies oraz regulacje prawne RODO

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności oraz regulacjami prawnymi RODO

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.