Biuletyn Informacyjny - Biblioterapeuta

Dostosuj czcionkę
Jeżeli tekst na obrazku jest nieczytelny zobacz go w formacie PDF

 


 

"Biblioterapeuta" zasady prenumeraty

Dostosuj czcionkę

Biblioterapeuta 4/2018

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.:

 

- Literatura górska i podróżnicza jako propozycja edukacyjno-profilaktyczna

  w oddziaływaniach biblioterapeutycznych - dr Dagmara Łupicka - Szczęśnik

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 4/2018

 

Biblioterapeuta 3/2018

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.:

 

- Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji 

- Ada to wypada sięgać po złoty medal, scenariusze zajęć - Anna Gruszka - Jędrasik

- Irena Borecka (1948 - 2008)

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 3/2018

 

Biblioterapeuta 2/2018

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.:

 

- Teksty edukacyjne o autyźmie (...) Zofia Sujka-Kysiak

- 5 książek, które (...) Piotr Kordecki

- Prezes PTB poleca

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 2/2018

 

Biblioterapeuta 1/2018

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.:

 

- Sprawozdanie z działalności PTB za rok 2017

- Refleksję Jaśminy Erny Morawieckiej

- Program Magdaleny Budzyńskiej - Łazarewicz

- Szuflada Biblioterapeutyczna - Iwona Czesiul - Budkowska, Anna Kapusta

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 1/2018

 

Biblioterapeuta 4/2017

Dostosuj czcionkę

 W tym numerze przeczytasz m.in.:

- Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna -"Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych" - Justyna Jurasz

- Przykładowe scenariusze zajęć (...) dr Lidia Ippoldt

- Dni Biblioterapii w Lubinie - Teresa Misztal

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 4/2017

 

Biblioterapeuta 3/2017

Dostosuj czcionkę

 W tym numerze przeczytasz m.in.:

- Programy biblioterapeutyczne

- Opis i analiza przypadku edukacyjnego - Elżbieta Bukowiec

- II Ogólnopolski Dzień Biblioterapii (...) w Kluczborku - Zofia Kucharska

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 3/2017

Biblioterapeuta 2/2017

Dostosuj czcionkę

 

- Przygotowanie do jubileuszu XX-lecia Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego - dr Wanda Matras-Mastalerz

- Wpływ środków masowego przekazu na rozwój czytelnictwa - Katarzyna Bąk

- Problem malutkiej myszki - Łukasz Medyk

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 2/2017

 

Biblioterapeuta 1/2017

Dostosuj czcionkę

 

- Sprawozdania z działalności kół za 2016 rok

- Elementy biblioterapii w pracy resocjalizacyjnej i wychowawczej (...) - dr Lidia Ippoldt

- Bajka terapeutyczna "Dwa ptaki" - Marta Jurek

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 1/2017

 

Biblioterapeuta 4/2016

Dostosuj czcionkę

   W tym numerze przeczytasz m.in.:

- Sprawozdanie z obchodów I Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii

- Bajkoterapia w środowisku edukacyjnym dzieci w wieku przedszkolnym - Anna Fabrykiewicz

- Bibliografia współczesnej literatury skandynawskiej dla dzieci - Marta Rużyłowicz

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 4/2016

 

Biblioterapeuta 3/2016

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.:

- I Ogólnopolski Dzień Biblioterapii - Czytanie pomaga - dr Wanda Matras - Mastalerz

- "Wyfrunąć z gniazda" -  program biblioterapeutyczny dla dorosłych dzieci - Agata Kędzierska

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 3/2016

 

Biblioterapeuta 2/2016

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.:

- Program biblioterapeutyczny " W krainie grzeczności" - Beata Basiura

- Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej w Bolesławcu - Ewa Bońdos, Monika Łuksza

- I Konferencja " Biblioterapia w ośrodkach akademickich"

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 2/2016

 

Biblioterapeuta 1/2016

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.:

- Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego za rok 2015

- Dzieci bajki piszą , czyli improwizacja dla szkrabów

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 1/2016

 

Biblioterapeuta 4/2015

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.

- W poszukiwaniu szczęścia - Beata Kryg

- Program z elementami biblioterapii dla kobiet w wieku późnej dorosłości - A. Potocka, G. Tesarowicz, A. Nowakowska, E.Kustra

- Książkowe drogowskazy

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 4/2015

 

Biblioterapeuta 3/2015

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.

- Potencjał terapeutyczny i edukacyjny bajek filozoficznych - dr Wanda Matras-Mastalerz

- Podsumowanie konkursu na bajkę terapeutyczną "Wrocławskie Krasnale pomagają" - Joanna Śliwińska

- Bohaterki optymistyczne - Weronika Madryas

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści 

Biblioterapeuta 3/2015

Biblioterapeuta 2/2015

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.

- Rola marzeń w rozwoju dziecka - Aurelia Żuraw

- Zaprzyjaźnić się z depresją? - Agnieszka Andrzejczak

- Program zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii - Joanna Brodowska

- II Opolska Konferencja Biblioterapeutyczna - podsumowanie - Joanna Baran

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 2/2015

 

Biblioterapeuta 1/2015

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.

- Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego za rok 2014

- Dręczenie i przemoc w szkole - Iwona Bukowska

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 1/2015

 

Biblioterapeuta 4/2014

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.:

- "Życie to baśń napisana ręką samego Boga" Autorski program kółka (...) Elżbieta Bukowiec

- Analiza treści bajek terapeutycznych (...) Anna Giniewska (w czasopiśmie zostało błednie wydrukowane nazwisko za co przepraszamy, a czytelników prosimy o korektę)

- Program zajęć biblioterapeutycznych J. Obrzut, A. Jurek, A. Borowska

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 4/2014

 

Biblioterapeuta 3/2014

Dostosuj czcionkę

W tym  numerze przeczytasz m.in.:

- Potrzeba biblioterapii wśród uczniów dyslektycznych (...) Joanna Borkowska

- Biblioterapia na świecie

- Sprawozdania

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 3/2014

 

Biblioterapeuta 2/2014

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.

- Biblioterapia dla osób współuzależnionych - Magdalena Prokopowicz

Multimodalność biblioterapii w baśniowym świecie Kamishibai - dr Wanda Matras

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

 Biblioterapeuta 2/2014

 

Biblioterapeuta 1/2014

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.

- Sprawozdanie za rok 2013 z działalności PTB

- Program Biblioterapeutyczny połączony z warsztatami rękodzielniczymi (..) - Maja Wilczewska - Wojczyszyn

- Bajka terapeutyczna w logopedii - Dorota Bełtkiewicz

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 1/2014

 

Biblioterapeuta 4/2013

Dostosuj czcionkę

   W tym numerze przeczytasz m.in.:

 - Z Bajdulinkiem w krainie wartości i dziecięcej wyobraźni - D. Szewczyk

- Czuj się dobrze, mów dobrze - logopedyczna bajka terapeutyczna - D. Bełtkiewicz

- 9 dni w więzieniu, czyli o sadzeniu róż na spalonej ziemi - I. Kowalik

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 4/2013

 

Biblioterapeuta 3/2013

Dostosuj czcionkę

 W tym numerze przeczytasz m.in.:

- Opowieści zamknięte w...Rozważania na temat literatury (...) - dr Magdalena Chacko

- Literatura pomagająca pokonać lęki dzieci rozpoczynającym naukę przedszkolną i szkolną

- scenariusze zajęć

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 3/2013

Biblioterapeuta 2/2013

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.:

- sprawozdanie z działalności PTB za lata 2008 - 2012

- Razem przeciw agresji - program profilaktyczno - wychowawczy J. Ambroży

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 2/2013

Biblioterapeuta 1/2013

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.:

- Przestrzenie poezjoterapii (B. Amidi);

- Bajka terapeutyczna w pracy z chorymi na oddziałach onkologicznych (B. Szewczyk);

- Trzydzieści rzeczy, które możesz zrobić aby spopularyzować czytanie (P. Surniak).

 Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta 1/2013

Biblioterapeuta 4/2012

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in:

- Międzynarodowa Konferencja " O potrzebie zawodu biblioterapeuty";

- Wszyscy już wiedza, że biblioterapia to nieleczenie "Biblią" ( A. Sabiłło);

- Bibliografia adnotowana scenariuszy i zajęć biblioterapeutycznych  za lata 1998 - 2011 (D. Szcześniak).

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta nr 4/2012

 

Biblioterapeuta 3/2012

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.:

- Opowieści zamknięte w... (dr M. Chacko);

- Głuchoniewidomi - wybór książek.. (J. Ciszak);

- Śnić jak Zofia Beszczyńska ( R. Grigoriew).

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta nr 3/2012

 

 

Biblioterapeuta 2/2012

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.:

- Piśmiennictwo alpinistyczne i podróżnicze w oddziaływaniach psychoedukacyjnych (dr D. Łupicka - Szczęśnik);

- Terapeutyczna funkcja wierszy Danuty Wawiłow (E. Bońdos)

- Biblioteka a osoby niepełnosprawne  ( J. Maćkowiak)

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta nr 2/2012

Biblioterapeuta 1/2012

Dostosuj czcionkę

W tym numerze przeczytasz m.in.:

- program zajęć biblioterapeutycznych: "Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą" (L. Ippoldt, A. Pospuła);

- Biblioterapia jako forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej ( I. Bukowska)

- Sprawozdania Kół PTB

Aby zapoznać się ze wszystkimi tematami omawianymi w numerze pobierz spis treści

Biblioterapeuta nr 1/2012

Dołącz do nas na Facebooku!

FAQ - najczęśniej zadawane pytania

1. Dlaczego nie widzę aktualności na stronie?

2. Dlaczego na stronie są informację o błednie załadowanych modułach (krzyżyki, kwadraty)?

3. Dlaczego menu chowa się pod banerem SKIBY?

Odpowiedzi na wyżej postawione pytania znajdują się w w zakładce Kontakt - FAQ najczęściej zadawane pytania.

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Biblioterapeutycznym

Aby zostać członkiem PTB należy złożyć wypełnioną deklarację  w najbliższym miejsca zamieszkania Kole PTB.

czytaj więcej o członkostwie...

  Pobierz Formularz Deklaracji

 

Odsłon artykułów:
928768

Informacja o plikach cookies oraz regulacje prawne RODO

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności oraz regulacjami prawnymi RODO

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.